150 kişilik Turkuaz Toplantı Salonu konferans, seminer ve kongreleriniz için gerekli tüm ekipmanları ile sizlere en iyi hizmeti verebilmek için beklemektedir.

     


                

              
 
               

                
                                             

 

 
 
 
 

w w w . M e r s i n O t e l i . c o m . t r                       T e l  :  0. 3 2 4   2 3 8  1 0  4 0   P b x          ---          F a k s  :  0. 3 2 4   2 3 1  2 6  2 5          ---          G s m  :  0. 5 3 3  4 7 7  7 9  4 7          ---          E - M a i l  :  i n f o @ m e r s i n o t e l i . c o m . t r

 

   Copyright © 2010 Mersin Oteli   /   Bir TULGARLAR Kuruluşudur.